provisionering

– för engelska provisioning:

  1. – i telekom: de handlingar som krävs för att aktivera, deaktivera eller tillståndsändra olika typer av tjänster för en kund;
  2. – tjänst där ett företag levererar och installerar utrustningen samt sköter driften åt ett annat företag, till exempel åt ett mobiltelefoniföretag;
  3. – tillhandahållande till annat företag av all utrustning som behövs för att företaget ska kunna leverera en tjänst åt sina kunder, men inte att sköta själva tjänsten;
  4. identity provisioning – identitetsetablering – uppläggning, underhåll och uppdatering av katalog i katalogtjänst.

– Engelska [to] provision kan också motsvara svenska leverera, försörja, proviantera. Provisionering har däremot inget nära betydelsemässigt samband med ordet provision (säljarens procent på en affär – på engelska commission).

[företag och ekonomi] [identifiering] [språktips] [telekom] [ändrad 11 maj 2021]