pseudonymitet

(pseudonymity) – det att man uppträder under pseudo­nym. Detta till skillnad från ano­nymitet, vilket strikt talat innebär att man inte uppger något namn alls. Man kan använda uttrycket att vara pseudonym. Den som är pseudo­nym döljer sitt riktiga namn, men har ändå en identitet i ett forum eller annat samman­hang. Hon kan alltså göra många in­lägg som kopplas till samma av­sändare. Pseudonymitet är också något annat än att uppträda under signatur – en signatur används inte för att dölja personens faktiska identitet. – Jämför med pseudo­ano­nymitet.

[dold identitet] [pseudonymer] [ändrad 16 augusti 2017]

Dagens ord: 2017-08-16