psykografi

i marknadsföring: psykografisk segmentering – uppdelning av befolkningen med ledning av individernas åsikter, attityder, livsstil, religion. – Detta görs i avsikt att anpassa riktad marknadsföring till de olika segmenten. Insamling av underlag för psykografisk segmentering kan med fördel göras i sociala nätverk, där många självmant delar med sig av relevant information. På engelska: psychographic marketing, psychographic targeting. – Företeelsen blev uppmärksammad i samband med skandalen runt Cambridge Analytica och Facebook i mars 2018, men den existerade tidigare. – Ett alternativ är demografisk segmentering. Det innebär att man delar in befolkningen efter egenskaper som kön, ålder, hemort, boende, vilken bil de äger (om någon). Det är uppgifter som ofta är tillgängliga i offentliga register som folkbokföringen.

[marknadsföring] [26 mars 2018]

Dagens ord: 2018-04-16