.int

toppdomän för internationella organisationer. – Som internationella organisationer räknas organisationer som har bildats genom avtal mellan två eller flera stater. – .int är en sponsrad toppdomän: alla som vill registrera en domän under .int måste godkännas av IANA – se här.

[toppdomäner] [ändrad 10 november 2019]