Puppy Linux

utförande (distribution) av Linux som kan köras i datorns arbetsminne. Det är också utformat för att vara lätt att använda. – Puppy Linux kan köras på 128 megabytes arbetsminne; mindre om man lägger delar av systemet på hårddisken. Det finns varianter av Puppy Linux: Racy, Quirky och Wary. – Se puppylinux.com.

[linux] [ändrad 4 september 2017]