purging

data purging – datarensning, datautrensning – systematiskt borttagande av inaktuella och temporära filer från ett it-system. – Syftet är dels att frigöra lagringsutrymme, dels att förhindra att föråldrade data av misstag används i beräkningar. – Föråldrade data, till exempel uppgifter om före detta anställda, kan också, om obehöriga kommer åt dem, vara användbara i attacker, och bör därför rensas ut.

[data] [it-säkerhet] [11 juni 2022]