temporär fil

(temporary file, tempfil)fil som behövs tillfälligt när datorn löser en uppgift, men som inte behöver sparas efteråt. Kallas också för arbetsfil. – Temporära filer skapas ofta vid nerladdning av program och filer från internet. De kan raderas när programmet är installerat. Temporära filer kan också skapas av ett program för att hålla data som inte ryms, eller skulle ta för mycket plats, i datorns arbetsminne. – I Windows raderas temporära filer inte automatiskt, utan de samlas i mappar som brukar heta Temp. Man kan radera dem manuellt eller använda särskilda program som raderar temporära filer automatiskt. I Unix (inklusive macOS) raderas temporära filer automatiskt. – Jämför med scratch.

[filer] [ändrad 6 november 2019]