pushmail

direktpost – e-post som aviseras för mot­tagaren så snart den når mot­tagarens e-post­server. (Se push.) An­vändaren be­höver alltså inte logga in på sitt e-post­konto och kolla ifall det har kommit ny e-post, utan detta be­vakas hela tiden. Detta kräver speciella program, eftersom e-post normalt fungerar så att e-posten stannar på servern tills an­vändaren efter­frågar den genom att klicka på ”Hämta e-post” eller liknande. – Kallas också på engelska för push mail eller push email.