Q#

Microsofts programspråk för kvantdatorer. – Det fungerar så att man först skriver programmet i Q# på en vanlig dator. Sedan skickas det programmet till ett annat program som anpassar instruktionerna till kvantdatorns arbetssätt och matar in det omarbetade programmet i kvantdatorn. Resultatet matas på motsvarande sätt tillbaka till den vanliga datorn. Utläses ”Q sharp”.  Det presenterades 2017. – Läs mer om Q# på Microsofts webbsidor.

[kvantdatorer] [programspråk] [ändrad 16 januari 2021]

Dagens ord: 2022-10-17