rak stil

i typografi: upprättstående bokstäver, till skillnad från kursiv och bakåtlutande stil. – Rak och mager stil är den absolut vanligaste typsnittsvarianten i löpande text (brödtext) – som här. – På engelska: Roman type, ofta bara Roman.

[typografi] [ändrad 7 december 2017]