mager stil

– i typografi:

  1. – den vanliga tjockleken på bokstäver och andra tecken i löpande text (som här), till skillnad från halvfet och fet stil. (Se typsnittsvariant.) – På engelska: normal [weight];
  2. – magrare stil än vanligt, i synnerhet i rubrikstilar. – På engelska: light weight; extremt mager stil kallas för hairline.

[typografi] [29 april 2022]