Rational unified process

(RUP) – en program­utvecklings­process (se process) baserad på modelleringsspråket UML. Det är en vidareutveckling av Unified Process. – RUP är ett registrerat varu­märke för företaget Rational, köpt av IBM i januari 2003. Hösten 2016 ingick IBM avtal med indiska HCL Technologies (hcltech.com) om att IBM och HCL skulle samarbeta om utvecklingen av Rationals produkter (se pressmeddelande). – IBM donerade år 2005 delar av RUP till stiftelsen Eclipse. IBM använder inte längre varumärket Rational unified pro­cess. – Se IBM:s webbsidor (länk).

[systemutveckling] [ändrad 11 april 2019]