Eclipse

projekt för program­utvecklings­verk­tyg, skrivna i öppen käll­kod och obe­roende av program­före­tagen. Målet är att alla ska kunna sätta samman egna ut­vecklings­platt­formar genom att kombinera verktyg från Eclipse. Allt som ingår i Eclipse får användas fritt utan licens­avgift. Eclipse är ett ideellt före­tag som grundats av ett antal it-företag.  Läs mer på eclipse.org.