record

  1. – i databaser: se post;
  2. – recordsallmänna handlingar, dokument, arkiv – allt som innehåller någon form av information som ska sparas för framtiden av en myndighet, ett företag eller en organisation. Det kan alltså vara brev, tryckt text, bilder, film, kartor eller information i maskinläsbar form, och det kan vara både information som framställs inom företaget/myndigheten och sådant som kommer utifrån. – Records management – arkivhantering;
  3. – inspelning, upptagning, – to record – att spela in.

[arkiv och bibliotek] [databaser] [ljudinspelningar] [ändrad 17 december 2014]