recovery time objective

(RTO) – längsta tid för återställning; målsättning för återställningstid – om backup: den längsta tillåtna tiden för återställning av ett it-systems funktion efter ett avbrott. Det kan accepteras att it-systemet i början har reducerad funktion. RTO bör fastställas för varje it-system. – Jämför med RPOrecovery point objective.

[it-system] [it-säkerhet] [3 september 2019]

Dagens ord: 2019-09-18