regelstyrd accesskontroll

(mandatory access control, MAC, på svenska också: regelstyrd åtkomstkontroll) – en princip för it‑säkerhet som innebär att tillgång till information och andra resurser i ett nätverk styrs av på förhand bestämda regler. Den som skapar ett dokument eller en annan resurs kan inte själv bestämma vem som får ha tillgång till det. I extrema fall kan en användare skapa dokument som hon själv sedan inte själv får läsa. Ett alternativ är användarstyrd accesskontroll, men de två principerna utesluter inte varandra, utan används ofta i kombination. – Läs också om rollbaserad accesskontroll.

[åtkomst] [ändrad 14 februari 2020]