användarstyrd accesskontroll

princip för it-säkerhet: den som skapar en fil eller annan resurs be­stäm­mer också vem som får ha tillgång till den och använda den på olika sätt Så fungerar det i Unix‑baserade system och i Windows. På engelska heter det discretionary access control, förkortat DAC. – Alternativet är regelbaserad accesskontroll, men de två principerna utesluter inte varandra, utan används oftast i kombination. – Läs också om enhetsbaserad accesskontroll, rollbaserad accesskontroll och platsbaserad accesskontroll.

[åtkomst] [ändrad 1 juni 2017]