rollbaserad accesskontroll

tilldelning av behörighet till användare i ett nät­verk beroende på deras roll i organisationen. – Man har ett antal fördefinierade roller som knyts till användare. Varje användare tilldelas en eller flera roller i organisationen, och an­vändarens möjlighet att komma åt resurser i nätverket eller att vidta åtgärder är knuten till rollen. Samma person kan ha olika roller i olika situationer, vid olika tider eller beroende på plats (är hon på sin ordinarie arbetsplats, jobbar hon hemifrån eller från ett hotell­rum). – Det finns också användarstyrd accesskontroll, enhetsbaserad accesskontroll, platsbaserad accesskontroll och regel­styrd accesskontroll. – På engelska: role‑based access control, RBAC, på svenska också rollbaserad åtkomstkontroll.

[åtkomst] [ändrad 15 november 2021]

Dagens ord: 2021-11-18