Regin

ett skadeprogram: en trojansk häst som 2014 sades vara den allvarligaste som dittills har upp­täckts. – Regin gjordes känt i november 2014 av Symantec (numera del av Broadcom), som då hade kart­lagt det i över ett år. Regin har främst angripit tele- och internetoperatörer i Ryss­land och i Saudiarabien. Den trojanska hästen installerar program i de angripna systemen utan att det märks, och syftet tycks ha varit att kunna av­lyssna all trafik i ländernas nät, inklusive mobilnätet. – Sy­man­tec ansåg att ett land, inte en krimi­nell organi­sa­tion, måste ligga bakom Regin. – Enligt upp­gifter i tidningen The Intercept (se länk) är det amerikanska NSA och brittiska GCHQ som ligger bakom Regin. – Namnet: Regin var en dvärg och smed i den nord­iska mytologin, känd från Völs­unga­sagan (se Wiki­pedia) och från Richard Wagners operor. Men regin var också en samlande beteckning på alla gudar i den nordiska mytologin. – Se Symantecs webbsidor (arkiverat) och rap­port från Kaspersky (länk).

[skadeprogram] [ändrad 3 mars 2020]