reifiering

på den semantiska webben: fastställande av en terms betydelse på ett sätt som datorprogram kan behandla. – Man utgår då från begrepp som redan har definierats enligt mönstret X är ett slags Y med egenskapen Z, där Y och Z redan har definierats enligt samma mönster. (Det är alltså X som nu ska definieras.) – Exempel: ”Spaghetti bolognese” definieras som en ”maträtt” med ”pasta” och ”köttfärssås”. Syftet är inte att lära datorprogrammet att använda språket korrekt (eller att laga mat), utan det är ett klassifikationssystem, som i kataloger. – På engelska: reification. – Reifiering är från början en filosofisk och socialpsykologisk term som betyder att göra en sak av något; att tilldela bestämda och stabila egenskaper åt något som annars är löst definierat; att människor blir som saker.

[filosofi] [programmering] [webben] [ändrad 27 december 2019]