rekursiv

(recursive)självupprepande. Används om processer som leder till att samma process tas om igen, nu med utfallet av den första omgången som ingångsvärde. Detta är inte ett fel: resultatet av en beräkning kan till exempel användas som ingångsdata i en upprepning av samma beräkning, och detta upprepas till ett förutbestämt villkor är uppfyllt eller tills omtagningarna ger samma, eller nästan samma, resultat gång på gång (resultatet planar ut):

  1. – se rekursion;
  2. – rekursiv subrutin – subrutin som kan anropa sig själv när den körs (detta görs avsiktligt och är inget fel, till skillnad från en slinga, som beror på ett misstag);
  3. – se rekursiv resolver.

[programmering] [ändrad 22 maj 2018]