rekursion

upprepning av en process eller rutin genom att den anropar sig själv. Detta görs tills ett bestämt villkor har uppfyllts. – Se också rekursiv och re­kur­sion ?.  För skillnaden mellan rekursion och iteration, som också innebär upprepning, se itera­tion.

[programmering] [systemutveckling] [ändrad 12 december 2019]

Dagens ord: 2013-06-18