rekursion

upprepning av en process eller rutin genom att den anropar sig själv. Detta görs tills ett visst villkor har uppfyllts. Se också rekursiv och re­kur­sion 😉.  För skillnaden mellan rekursion och iteration, som också innebär upprepning, se itera­tion.

Dagens ord: 2013-06-18