Remix OS

ett nerlagt utförande av operativsystemet Android i utförande för persondator. Avvecklades 2017. Kunde köras både på pc och Mac. – Se jide.com.

[android] [nerlagt] [ändrad 1 november 2018]