ren text

(plain text) – oformaterad text – text som har framställts med dator och som enbart innehåller bokstäver och andra skrivtecken, avsedda för mänskliga läsare. Det finns inga dolda instruktioner i texten, alltså inga instruktioner om teckenstorlek, val av typsnitt eller annat. Fördelen med ren text är att den tar minimalt med utrymme och kan hanteras av i stort sett alla program. Ren text är också nödvändig när man skriver programkod som ska kompileras. – Alternativet, formaterad text, kallas för rik text.

[ordbehandling] [typografi] [ändrad 15 mars 2020]