renderingsfarm

eller renderfarm renderingskluster samman­­kopp­lade datorer som an­vänds för rendering (fram­­ställ­ning av bild­­rut­orna till dator­­animerad film). Ut­talas ren-de-rings­farm. På engelska: rendering farm eller render farm.