reply all

svar till alla eller svara alla – om e‑post: svaret ska gå till alla mottagare av med­del­andet som man svarar på. Alltså alla som står i fältet kopia till (cc). Detta är en in­struk­tion som finns i alla e‑post­pro­gram. – Om man av misstag skickar svar till alla, trots att det inte är lämpligt, kallas det för reply all‑haveri. – Se också leaky reply.