Reset the Net

”återställ nätet” – kampanj mot övervakningen av kommunikation på internet. Kam­panjen inleddes i juni 2014 och pågår fortfarande. Den stöds av många amerikanska företag, bland annat Google. Kampanjen tillhandahåller en programsvit för kryptering av kommunikation, Privacy Pack. –Se resetthenet.org.

[kampanjer] [personlig integritet] [ändrad 7 september 2018]