UltraScience Net

amerikanska energidepartementets nerlagda, på sin tid mycket snabba nät för testning och utveckling av ny nätverks­teknik. Avvecklades 2008. För forskning har amerikanska energi­departementet ett annat nät, Energy Sciences Net­work (ESnet). – Jämför med resilient over­lay networks. – Ultra­Science Net ska inte för­växlas med internet2, och inte heller med det av­slutade pro­jektet Next generation inter­net†, inte heller med det EU‑finansierade Ever­grow† eller med PlanetLab. – Se denna länk (daterad 2003, krånglar ibland).

[experimentell teknik] [nerlagt] [nätverk] [ändrad 22 augusti 2018]