retention

– kvarhållande, lagring:

  1. – se data retention och datalagring;
  2. – om bildskärmar: image retention – bild­efter­lysning – den tid det tar innan en bild försvinner helt från bildskärmen efter släckning;
  3. – om ekonomi, organisationer: kundlojalitet, medlemslojalitet, kvarhållande, retention (med svenskt uttal) – behållande av befintliga kunder / medlemmar (jämför med motsatsen bortfall, på engelska churn).

[bildskärmar] [datalagring] [företag och ekonomi] [övervakning] [ändrad 1 mars 2018]