RGBG

Färgblandningen rgbg i form av ett Bayerfilter. Liknar ett schackbräde där varannan ruta är grön. Av de återstående är varannan röd och varannan blå.
Ett Bayerfilter.

rött, grönt, blått, grönt – i digitalkameror och på bildskärmar (inklusive tv) – en vari­ant av färgblandningen RGB. På fyra bildpunkter går det i RGBG en röd, en blå och två gröna. I de flesta digitalkameror används RGBG i färgfiltermatrisen. – Skälet till att man dubblerar de gröna bildpunkterna är att det arrangemanget liknar hur det mänskliga ögat uppfattar färg. – RGBG patenterades 1976 av Bruce BayerKodak. RGBG‑färgfilter kallas därför också för Bayerfilter. (Men det finns andra sätt att arrangera färgerna än det som Bayer patenterade.) Förkortningarna GRGB och RGGB förekommer också.

[bildskärmar] [färg] [förkortningar på R] [kameror] [ändrad 11 juni 2017]