riktad acyklisk graf

en graf där förbindelserna mellan noderna (kanterna) beskriver enkelriktade relationer, och där det inte går att komma tillbaka till utgångspunkten om man följer förbindelserna i angiven riktning. Sådana grafer kan bland annat åskådliggöra förlopp i tiden. – På engelska: directed acyclic graph, förkortat DAG.

[datastrukturer] [nätverk] [9 maj 2018]

Dagens ord: 2018-11-18