kant

  1. – om it-system: – den utrustning som finns längst från it-systemets centrala servrar. – I kanten kan det dels finnas datorer, surfplattor och smarta mobiler, dels sensorer och maskiner. Sedan slutet av 2010-talet har det funnits en strävan att lägga mer kapacitet i kanten. Man har funnit att datakommunikation i nätverk är resurskrävande, och att det därför sparar energi och pengar att låta enheterna i kanten utföra beräkningar och analys på plats: bara resultatet skickas till centrum, eller till andra enheter vid kanten – se kantdatorsystem (edge computing);
  2. – i diagram över nätverk (grafer): linje som går mellan två noder i ett nätverk. Kallas också för båge. – Kanten / bågen kan vara riktad eller oriktad. Att den är riktad innebär att den visar en riktning: den anger en relation som är enkelriktad.

– På engelska i båda betydelserna: edge.

[nätverk] [ändrad 27 april 2022]