kant

(edge) – i diagram över nätverk (grafer): linje som går mellan två noder i ett nätverk. Kallas också för båge. – Kanten / bågen kan vara riktad eller oriktad. Att den är riktad innebär att den visar en riktning: den anger en relation som är enkelriktad.

[nätverk] [ändrad 9 maj 2018]