rogue web server

falsk webbserver, skurkserver, skurk­webb­serverwebb­­server med manipulerad adress. Be­sök­ar­na tror att de kommit till den webb­plats som de tänkte besöka, men de kommer till en imita­tion. Syftet kan vara att lura be­sök­a­ren på känslig infor­ma­tion (se nätfiske, phishing, och pharming) eller att sprida reklam. Dirigering av besök­are till falska webb­­sidor är möjligt genom att angrip­aren på olika sätt mani­pu­lerar internets adressystem, DNS.

[it-säkerhet] [ändrad 3 oktober 2019]

Dagens ord: 2012-08-18