Roofnet

nerlagt projekt på MIT för att länka ihop privatpersoners trådlösa nät (wi‑fi) till ett så kallat mesh, så att de gemensamt skulle kunna utnyttja en enda trådburen bredbandsförbindelse. Deltagarna placerade antennerna till sina wi‑fi‑basstationer på taket, därav namnet. Projektet pågick på 00‑talet. – Några av pro­jekt­del­tag­arna startade företaget Meraki, som Cisco köpte 2012, se meraki.cisco.com.

[forskning och experimentell teknik] [nerlagt] [trådlöst] [uppköpt] [ändrad 19 november 2017]