route

rutt, väg – vägen mellan två noder i ett nätverk, i synnerhet om det ligger andra noder emellan. Datorn som hittar en rutt för ett paket på internet kallas för router (även på svenska). Att hitta en rutt kallas på svenska för dirigering, på engelska routing.

[internet] [ändrad 23 augusti 2018]