runtime application self-protection

(RASP) – ett it-säkerhetssystem som upptäcker och stoppar attacker genom att övervaka programs beteende när de körs. – RASP‑system är programmerade att upptäcka avvikande beteende vid programkörning. De kan stoppa misstänkta indata och förhindra att data ändras eller raderas. – RASP är ett komplement till skalskydd som brandväggar.

[skydd] [28 maj 2020]

Dagens ord: 2020-06-18