skalskydd

skydd som hindrar obehöriga från att komma in i ett it‑system eller i lokaler. – Skalskydd vaktar den yttre gränsen. Problemet med att ha enbart skalskydd är att de som har kommit igenom skalskyddet, vare sig de har behörighet eller hackat sig in, sedan har stor frihet att göra vad de vill. Det är därför lämpligt att komplettera skalskydd med skydd för funktioner inuti systemet, respektive utrymmen i lokalerna. – Man talar ibland om externt skalskydd och internt skalskydd. Externt skalskydd gäller systemet eller lokalerna som helhet; internt skalskydd gäller särskilt skyddsvärda delar av systemet eller lokalerna. Men internt skalskydd har samma brist som externt skalskydd, alltså att om man lyckas ta sig igenom det så får man göra vad man vill. – Det finns en tendens att sluta med skalskydd för it‑system: se skalskyddsavveckling och nolltillit. En anledning är att it‑system numera omfattar distansarbetare och användare med mobiltelefoner och annan mobil utrustning: det blir därför allt svårare att fastställa var ”skalet” finns som ska skyddas. – På engelska: perimeter protection eller shell protection.

[skydd] [ändrad 25 maj 2021]

Dagens ord: 2021-05-31