rutin

(routine) – en följd av instruktioner i program­­kod som anger hur en viss upp­gift ska ut­föras. – Om rutinen är skriven för att kunna anropas vid behov (så att programmeraren slipper skriva samma kod flera gånger) kallas den också för subrutin. Rutiner för styrning av skrivare och annan yttre utrust­ning kallas för drivrutiner. – Subrutiner kallas också för procedurer, men i vissa samman­­hang delar man upp rutiner i funktioner och proce­durer.

[programmering] [22 november 2017]