funktion

(function) – i programmering: en subrutin som, när den anropas, beräknar ett värde som sedan bearbetas av resten av programmet. (Ett returvärde.) – I vissa samman­hang skiljer man mellan funktioner och procedurer: när en procedur exekveras påverkar det direkt vad programmet gör i fortsättningen, men en funktion levererar bara data för en given beräkning. – Ordet funktion används också inom programmering i samma betydelser som i matematik och i vardagsspråket.

[programmering] [ändrad 27 maj 2019]