subrutin

del av program (en rutin) som utför en speciell uppgift och som kan anropas av andra delar av programmet. Subrutiner förenklar programmeringen, eftersom programmeraren inte behöver skriva samma kod flera gånger. Anropen kallas för proceduranrop och om de innehåller värden som ska bearbetas kallas de värdena för argument. Det är i praktiken ingen skillnad mellan en rutin och en subrutin, eftersom alla rutiner kan anropas. – På engelska: subroutine. – Se också drivrutinprocedur och funktion.

[programmering] [ändrad 17 september 2019]