safety

skydd, säkerhet – skydd mot skada, i synnerhet mot fysisk skada på människor. – Jämför med security – se säkerhet.

[arbetsmiljö] [it-säkerhet] [ändrad 8 juni 2020]