säkerhetshållning

(security posture) – en organisations sammantagna it-säkerhet. Det omfattar nätverk, applikationer, hårdvara, medarbetare och policy samt förberedda åtgärder för att skydda it-systemet och återställa det efter eventuella skador.

[it-säkerhet] [18 mars 2021]

Dagens ord: 2021-03-30