schedule

motsvarar svenska schema. Kan översättas med schema eller tidplan. Scheduling heter schemaläggning. Scheduled kan översättas med schemalagd eller regelbunden.

[programkörning] [språktips] [ändrad 26 februari 2014]