screen name

signatur, användarnamn – namn som deltagare i chatt väljer. Förkortas ibland till sn. Om samma deltagare uppträder under flera namn talar man om alias.