screen res

kort för screen resolution, på svenska skärm­upp­lös­ning. Ofta, men inte alltid, står screen res för 72 pixel per tum. Det är den upp­lös­ning som har blivit in­offi­ciell standard för webb­sidor. –– Ob­ser­vera: Termen upp­lös­ning används i flera olika be­ty­delser.

[bildskärmar] [webbpublicering] [ändrad 24 september 2018]