sensorernas internet

(internet of sensors) – mängder av sensorer som kommunicerar med it‑system genom internet. – Sensorerna kan finnas i fordon, maskiner, byggnader, i vägnätet eller var som helst där man kan ha nytta av mätdata. Gemensamt för alla slags sensornätverk är att datamängden som överförs från varje sensor är små och att det oftast är praktiskt med trådlös dataöverföring. Strömförsörjning kan vara ett problem, så sensorerna och kommunikationsutrustning görs så strömsnåla som möjligt. Sensorer på avlägsna platser kan behöva kommunicera över mobilnätet, annars används ofta tekniker som bluetooth, wi‑fi eller Zigbee. – Se också trådlösa sensornätverk. – Sensorernas internet är en underavdelning av sak­er­nas internet (internet of things).

[sakernas internet] [ändrad 16 augusti 2019]