Serial ATA

förkortat: SATA – en snabbare version av ATA, lanserad 2002. Avsedd för direkt sammankoppling av pc och hårddisk och andra datalagringsenheter (men inte för anslutning till fristående lagringssystem). SATA har andra fysiska kontaktdon än ATA, men drivrutinerna är kompatibla. Delvis är Serial ATA tänkt som ett billigare alternativ till Fibre channel. – Läs mer på Serial ATA Working Groups webbsidor. För externa enheter finns external SATA, eSATA. – Läs också om Serial attached SCSI.

[kablage] [lagringsmedier] [sammankoppling] [ändrad 23 juli 2018]