sextiljon

det tal som skrivs som en etta följd av 36 nollor. Alltså 1036 eller 1 00012. En sextiljon är en miljon kvintiljoner. Benämningen bör ses som en kuriositet och undvikas, i varje fall förklaras. – Det engelska räkne­ordet sextillion står däremot för ett mycket mindre tal, nämligen 1021 eller 1 0007, på svenska tusen triljoner. En svensk sextiljon heter på engelska undecillion. – Namn på mycket stora tal finns i en tabell under långa skalan.

[tal] [ändrad 14 oktober 2018]