sextillion

engelskt räkneord som på svenska motsvaras av tusen triljoner. Alltså det tal som skrivs som en etta följd av 21 nollor: 1021 eller 1 0007. Det svenska räkneordet sextiljon står för ett mycket större tal, nämligen 1036 eller 1 00012. – Namn på mycket stora tal finns i en tabell under långa skalan.

[tal] [ändrad 14 oktober 2018]