Shamoon

ett datavirus som 2012 angrep före­tags­nätverk i olje- och energibranschen. Det upp­täcktes i augusti 2012, och är också känt som Disttrack. – När Shamoon har tagit sig in på en dator i ett nätverk sprider det sig sedan till alla andra datorer i nätverket. När det är klart raderar viruset den gemensamma start­sektorn (master boot record) på alla hård­diskar, vilket gör datorerna oanvänd­bara. – I mars 2017 spreds Shamoon igen. – Läs mer i Wikipedia.

[skadeprogram] [ändrad 25 oktober 2020]

Dagens ord: 2012-10-19