Shamoon

ett datavirus som 2012 angrep före­tags­nätverk i olje- och energibranschen. Det upp­täcktes i augusti 2012, och var också känt som Disttrack. – När Shamoon hade tagit sig in på en dator i ett nätverk spred det sig sedan till alla andra datorer i nätverket. När det var klart raderade viruset den gemensamma startsektorn (master boot record) på alla hårddiskar, vilket gjorde datorerna oanvänd­bara. – I mars 2017 spreds Shamoon igen. – Läs mer i Wikipedia.

[skadeprogram] [ändrad 19 juli 2021]

Dagens ord: 2012-10-19